Ing. Miroslav HORKÝ ředitel, soudní znalec

 
V rozsahu jmenovacího dekretu nabízíme vypracování znaleckých posudků pro potřeby soudů ČR, Policie ČR, bankovního sektoru, daňových úřadů, fyzických osob, právnických osob i individuálních klientů z důvodu:
 

 • ocenění při pojistných událostech
 • ocenění při dopravních nehodách (stanovení celkové majetkové újmy)
 • ocenění při majetkoprávních sporech
 • ocenění při dědictví
 • ocenění při pořízení předmětu (zahrnutí do účetní evidence)
 • ocenění při prodeji předmětu (vyřazení z účetní evidence)
 • ocenění při transformaci společnosti
 • ocenění při navýšení jmění společnosti
 • ocenění při zástavním úkonu (ručení majetkem při poskytnutí úvěru)
 • ocenění při haváriích strojních zařízení
 • posuzování technického stavu motorových vozidel
 • posuzování technického stavu strojů a strojního zařízení
 • revize účtů za opravy a dodržení smluvní kvality
 • technické příčiny dopravních nehod
 • konzultace a poradenská služba

 
Samozřejmostí jsou konzultace a poradenská služba. Jako společnost dále nabízíme i oceňování movitého majetku a ekonomické poradenství.