Ing. Miroslav HORKÝ ředitel, soudní znalec

 
V rámci naší činnosti jsme Vám schopni zajistit též "Poradenství a právní zastoupení ve věcech souvisejících s provozem motorových vozidel a silničním provozem"

  • v přestupkových řízeních (dopravní nehody, škody, řízení pod vlivem alkoholu apod.)
  • v řízení před soudy v souvisejících trestních věcech
  • v řízení o náhradu škody jak z pohledu poškozeného tak viníka
  • v řízení před magistráty při evidenci motorových (prodej, koupě, pojištění)

Vaši věc posoudíme a budeme ji s Vámi řešit od prvopočátku až po konečné uzavření (řízení před magistráty, soudy, pojišťovnami apod.)
Ve všech uvedených oblastech zajistíme v případě potřeby vypracování znaleckého posudku soudním znalcem.