Ing. Miroslav HORKÝ ředitel, soudní znalec

 
V rozsahu všeobecné strojírenství, motorová vozidla, autoopravárenství podáváme "Odborná vyjádření" v oblastech například:

 • ekonomika a návratnost při zavádění nových technologií v předmětných oborech
 • ekonomika a návratnost investicí do předmětných oborů
 • ekonomika a návratnost autoopravárenských provozů
 • ekonomika a návratnost oprav technických celků v předmětných oborech
 • poradenství při ekonomickém zefektivňování provozů v předmětných oborech

V rozsahu koncese "Oceňování majetku pro věci movité" podáváme odborná vyjádření v oblastech například:

 • oceňování věcí movitých
 • oceňování osobních a nákladních motorových vozidel, přípojných vozidel, motocyklů a speciálních vozidel (bagry, jeřáby, traktory, mrazírenské vozy apod.)
 • oceňování strojů, strojního zařízení, strojního a dílenského parku, vybavení strojírenských dílen
 • oceňování nemovitostí, stavebnictví, stavby obytné i průmyslové
 • oceňování elektroniky, elektrotechniky
 • oceňování výpočetní techniky
 • oceňování softwaru

Ve všech uvedených oblastech zajistíme v případě potřeby vypracování znaleckého posudku soudním znalcem.
Veškeré zpracované materiály předkládáme dle požadavku klienta v anglickém, německém, francouzském a ruském jazyce.